Ekologie

Jen ten plast, který je zpátky v oběhu, chrání naše životní prostředí

Klimatické změny, emise CO2 a jejich dopad na naši planetu jsou pro nás v ECOFOLu důležitým tématem

Náš závazek vůči životnímu prostředí má jasný cíl: spolupracovat s takovými výrobci jednorázového nádobí, kteří své produkty vyrábí s jasným a zřetelným zaměřením na ekologii.

  • ECOFOL vyhledává a podporuje takové výrobce, kteří jsou si tak jako my vědomi nutnosti vyrábět a distribuovat udržitelné produkty s cílem snížit naši uhlíkovou stopu na absolutní minimum. Snažíme se proto uvádět na trh takové výrobky, které kombinují potřebu ochrany životního prostředí s ochranou lidí, a zajistit, aby kroky, které činíme ve prospěch jednoho, negativně neovlivňovaly druhé.
  • Mezi naše hlavní cíle patří snaha o snižování dopadu našich produktů na životní prostředí, usilujeme o to je plně začlenit do českého oběhového hospodářství a prostřednictvím těchto konkrétních akcí prakticky přispět k ochraně naší přírody.
  • Tento základní pohled na jednorázové nádobí a ekologii zastáváme již mnoho let. A to je důvod, proč vždy dbáme na odpovědnost k životnímu prostředí u všech našich produktů, které jsou „eko-designovány“. Váží méně, obsahují recyklované a recyklovatelné materiály a dávají jim teoreticky neomezený životní cyklus.
  • Každé z našich řešení odpovídá konkrétním potřebám a případům použití. Namísto pouhého oponování určitých materiálů jsme přesvědčeni, že vám poskytneme nejvhodnější produkt, který byl optimalizován pro vaši konkrétní potřebu použití.
  • Vždy proto bereme v úvahu tyto hlavní zásady: dekarbonizaci, české oběhové hospodářství a dostupnost pro co největší počet lidí.

Jednorázové nádobí z řady idealCup je, zdá se, tím nejekologičtějším řešením vůbec

Oproti vratným kelímkům vyniká v celém životním procesu.

Výroba

idealCup je vyroben ze 100% recyklovaného rPET materiálu. Není třeba nová ropa. S minimálním množstvím materiálu. S minimální možnou uhlíkovou stopou.

100% hygienické použití

Na každý nápoj je použit vždy zcela nový kelímek, možný přenos nečistot, virů či bakterií z použitých kelímků je tím zcela vyloučen.

Třídění a svoz odpadu

Společnost EKO-KOM pro pořadatele festivalů nabízí ZDARMA zajištění sběru a třídění veškerého odpadu z festivalů, jeho odvoz.

Recyklace, navrácení do cirkulární ekonomiky

Česká Republika patří mezi špičky v recyklaci v EU. Profesionální ekologickou recyklací kelímků idealCup vrací kelímky na začátek života s nejnižší možnou uhlíkovou stopou.

Naproti tomu vratné kelímky mají co dohánět

Nejsou zas až tak ekologické, jak uvádí jejich výrobci, rozhodně se nejedná o spásu.

Výroba

Na výrobu 1 vratného kelímku s potiskem je potřeba přibližně 10 krát více materiálu než na výrobu kelímku idealCup.

100% hygienické použití

Hygienická stanice hlavního města Prahy nedoporučuje používání vratných kelímků. V souvislosti s přenosem virů a nemocí není možné zajistit 100% bezpečnost.

Třídění a svoz

Pořadatelé festivalů uvádí, že vratné kelímky musí vozit do myček i na druhý konec republiky.

Recyklace a navrácení do cirkulární ekonomiky

Vratné kelímky často končí jako suvenýry nebo jako odpad. V podstatě se jedná o silný plastový kelímek, který nechává větší uhlíkovou stopu než kelímek idealCup.

Pěkný článek, který detailněji rozebírá problematiku používání vratných a jednorázových kelímků jsme publikovali na našem blogu.

Ekologické řešení, nebo jen velké množství nově vyprodukovaného plastu?

Jestliže odhlédneme od zelené reklamy, kterou jsou tyto produkty obvykle ověšeny, uvidíme obyčejné silnostěnné plastové kelímky. Ty se od jednorázových produktů liší pouze tím, že jsou vyrobeny z většího množství plastu, který nakonec skončí na té stejné skládce nebo v lepším případě na stejné recyklační lince jako tenké a lehké produkty tzv. na jedno použití.

Stále platí jednoduchá pravda…čím méně plastu, tím více ekologie…

Vratné kelímky jako ekologická náhrada za jednorázové? V žádném případě.

Při bližším zkoumání těchto produktů si nelze nevšimnout, že jejich používání s sebou přináší mnoho negativních environmentálních dopadů.

Spotřeba vody při jejich opakovaném mytí, znečištění pitné vody chemikáliemi potřebnými na jejich čištění a dezinfekci. Spotřebovaná elektrická energie na jejich mytí a sušení. Zplodiny CO2 vypouštěné z nákladních aut do ovzduší při jejich převážení tam a zpět ze skladů a myček do místa konání koncertů a jiných společenských akcí. Jedná se až o stovky najetých kilometrů na jedinou akci (mycích center je na celou Českou republiku pouze několik). Všechny tyto procesy a mnohé další negativní skutečnosti, které na první pohled nejsou vidět, jsou stinné stránky, nezbytně doprovázející používání těchto výrobků.

Lepší selfie v mobilu než plastový suvenýr v odpadu

Zákazník našimi kelímky šetří životní prostředí i tím, že nepodporuje prodej silnostěnných vratných plastových kelímků, ze kterých se stává neekologický suvenýr.

V součtu jde jen v České republice o desítky až stovky tun takto zbytečně vyprodukovaného plastového odpadu. Lepší, a hlavně ekologická jsou selfie a videa s přáteli z festivalu než hromada vratný kelímků, které za čas putují jako zbytečnost do odpadu. Vratných kelímků jsou na skládkách nakonec celé kamiony.

Vratné kelímky jsou extrémně silné, avšak často jednorázové.

A z ekologického hlediska se nakonec, po použití, tyto výrobky při likvidaci ocitnou v mnohem horší situaci než tenký plastový kelímek.

Je navíc známou praxí, že opakovaně použitelný kelímek opatřený reklamou dané akce skončí na poličce jako vzpomínka na danou událost. Takovýto reklamní upomínkový předmět je v podstatě bez dalšího využití odsouzen jen k cestě mezi odpadky, jelikož ho zcela logicky právě díky reklamě na konkrétní akci nelze na jiné akci použít.

Představa, že by někdo následně kelímek nosil připevněný klipem na opasku v obýváku nebo na zahradě je pochopitelně utopická. Obvykle, po pár letech, kdy se na tento plastový suvenýr prášilo, skončí bez dalšího užitku jako ekologická zátěž v odpadu.

Určitá část účastníků hudebních akcí pochopitelně nemá při odchodu čas ani chuť čekat v dlouhých frontách na vrácení drobné zálohy za vratný kelímek. A ten tak někdy končí stejně jako jednorázový kelímek v odpadkovém koši.

Ekologická zátěž z těchto kelímků je v řádech miliard kusů běžných kelímků

Výrobci těchto produktů uvádí počty vratných kelímků, které byly jen v České republice vyprodukovány a uvedeny do oběhu do roku 2022. Toto číslo z ekologického hlediska není vůbec zanedbatelné. Uvádí totiž počet kolem 100 milionů kusů těchto kelímků, které u nás uvedl na trh pouze jeden z výrobců. Když uvážíme, že jeden takový silnostěnný kelímek svou hmotností vydá za přibližně 5–⁠7 jednorázových, vyprodukoval jen tento jediný výrobce tolik plastu, že by z nich bývala byla mohla být vyrobena téměř miliarda idealCup kelímků. Jinými slovy, kdybychom použili idealCup, mohla být k dispozici skoro miliarda jednorázových, bezpečných a zejména ekologických kelímků, oproti masivním zálohovaným, které byly vyrobeny z nově zpracované ropy.

Stále platí jednoduchá pravda…čím méně plastu, tím více ekologie…

Celým tímto procesem vzniká významná uhlíková stopa a celková zátěž pro životní prostředí je nezanedbatelná

1 vratný kelímek je vyroben z takového množství plastu, jako přibližně 5-7 běžných jednorázových kelímků

Běžně se použijí pouze několikrát a následně končí bez dalšího využití v odpadu

Jsou vyrobeny z obrovského množství nově zpracované ropy (z polypropylenu PP)

Nejsou vyrobeny z recyklovaných materiálů

Na jejich přepravu se zbytečně spotřebovává velké množství nafty

Jejich čištěním a desinfekcí se spotřebuje a znečistí značné množství pitné vody

Na jejich sušení se spotřebuje velké množství elektrické energie

Oproti vratným kelímkům jsou idealCup lehké, tenké, vyrobené z použitých PET lahví, ekologické a bezpečné i z hlediska možného přenosu virů

Až stovky tisíc litrů ropy by nemusely být použity pro výrobu nového plastu na zálohové kelímky

Až stovky tun plastu z nově zpracované ropy by nemusely zatěžovat naši planetu, kdyby nebyly použity vratné kelímky

Téměř miliarda recyklovaných kelímků z již použitého plastu mohla dál ekologicky sloužit svým uživatelům, kdyby byly použity idealCup kelímky

Miliony použitých PET lahví nemuselo putovat do spaloven či na skládky, kdyby byly použity pro idealCupy…

EKO-KOM nabízí sběr, třídění, odvoz a recyklaci veškerého odpadu z festivalů –⁠ ZDARMA

Vedle osvěty týkající se životního prostředí pro účastníky akcí a dalších doprovodných akcí společnost EKO-KOM pro pořadatele festivalů nabízí rovněž ZDARMA zajištění sběru a třídění veškerého odpadu z festivalů, jeho odvoz a následnou profesionální ekologickou recyklaci.

V roce 2022 proběhly na festivalech akce s názvem Za 20 kelímků pivo zdarma… Odnes své použité kelímky, kam patří, udržuj čistotu a napij se zdarma!

 

  • Postavili jsme pro vás 314 Třikošů.
  • Úklidové čety využily 22 964 barevných pytlů.
  • Zajistili jsme třídění na 716 stáncích.
  • Celkem jste vytřídili 41 551 kg odpadu.

Zeptali jsme se

zda jsou plastové rPET nápojové kelímky, které jsou vytříděné do plastových kontejnerů EKO-KOM, všechny následně recyklovány

pokud odhodíte plastový kelímek do žlutého kontejneru, kelímek následně putuje společně s dalším obsahem kontejneru na třídící linku. Na této lince se roztřídí odpad na jednotlivé druhy (nejčastěji, PET lahve barevné, PET lahve transparentní, transparentní folie, barevné folie, duté plasty a směsné pasty). Kelímek se dostane do druhu směsné plasty. Následně se jednotlivé druhy slisují do balíků a putují ke zpracovatelům. Ze směsných plastů se vyrábí například plotovky zatravňovací dlaždice, lavičky, apod.

Lukáš Beránek
manažer pro komunikaci s klienty
EKO-KOM, a.s.

Odvážně proti proudu

Jak už to tak bývá, dobré věci se musí nejprve prosadit.

Colours of Ostrava patří mezi první, kdo se odvážili jít proti proudu a začali používat ekologické rPET jednorázové kelímky. Patří mezi první pořadatele velkých akcí v ČR, kteří ocenili nové technické možnosti použití ekologického a ze zdravotního hlediska bezpečného materiálu rPET, a ve spojení s akcí Čisté festivaly, kterou zajišťuje EKO-KOM (státní společnost spadající pod ministerstvo životního prostředí), nastavili novou úroveň ekologie a hygieny na festivalech.

Ekologie a čistota na festivalech je zajištěna.

colours.cz

Věříme, že další festivaly budou Colours of Ostrava následovat. Přidejte se také

Jde to i jinak. Známe řešení. Tentokrát skutečně ekologické. Používejte idealCup. Věříme, že stejně jako pro nás, je i pro vás ekologie důležitá. Proto neváhejte a nechte si spočítat nabídku ekologických kelímků idealCup přímo pro váš festival nebo akci.

Kontaktujte nás